Despre deportarea tătarilor crimeeni la Universitatea „Ovidius” din Constanţa

     În seria excelentei colaborari dintre Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România se înscrie şi conferinţa “Tragicul eveniment din istoria tătarilor din 18 Mai 1944”, care a avut loc miercuri, 15 mai 2013, în Sala Senatului Universităţii „Ovidius” din Constanţa, începând cu orele 16.00.

     Rememorarea acestui eveniment s-a făcut prin comunicările susţinute de domnul Metin Omer, absolvent al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, în prezent doctorand la Hacettepe Universitesi din Ankara şi domnul  dr. Amet Aledin, Subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României. Domnul Metin Omera prezentat comunicarea cu titlul “18 mai 1944: Sürgün-ul tătarilor crimeeni.     Importanţă şi semnificaţii”, referindu-se atât la momentul propriu-zis al deportării, cauzele şi consecinţele sale, cât şi la evoluţia postbelică a comunităţii tătarilor din spaţiul sovietic, la lupta lor pentru păstrarea şi afirmarea identităţii proprii. Domnule Amet Aledin, în comunicarea sa, intitulată “Deportarea tătarilor crimeeni (18 mai 1944). Dezbateri publice în România post-decembristă” a prezentat modul în care acest tragic eveniment a fost reflectat în societatea românească, chiar în dezbaterile Parlamentului, subliniind deschiderea extraordinară de care s-a dat dovadă pentru dezbaterea acestei probleme care face parte integrantă şi din memoria recentă a comunităţii tătare din România.