La Editura Ovidius University Press a apărut „Revista Română de Studii Eurasiatice”, Anul VIII, Nr. 1-2/2012

 

     La Editura Ovidius University Press a apărut, recent, în condiţii grafice deosebite, „Revista Română de Studii Eurasiatice”, Anul VIII, Nr. 1-2/2012.  Publicaţie a Centrului de Studii Eurasiatice din cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, „Revista Română de Studii Eurasiatice” (RRSE) este acreditată de CNCS şi indexată în trei baze de date internaţionale recunoscute (M.O. nr. 299/7 mai 2012): Ebsco (SUA), CEEOL (Germania) şi Index Copernicus (Polonia, 5.09 IC Value pentru anul 2011). 
     Unică în România prin profilul său, RRSE publică în urma unui exigent proces de selectare lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică privitoare la civilizaţia, cultura, interferenţele spirituale şi relaţiile internaţionale în spaţiul eurasiatic, în istorie şi în prezent. RRSE are ca principale direcţii tematice procesul de instituţionalizare politică a spaţiului eurasiatic, cu toate dimensiunile sale; raporturile statelor şi naţiunilor din spaţiul central şi est european şi a zonei circumpontice cu statele asiatice; structurile mentale şi imaginea celuilalt în spaţiul eurasiatic; căutarea rădăcinilor istorice ale fenomenelor şi proceselor politice şi economice actuale din spaţiul eurasiatic.
     Anul VIII, Nr. 1-2/2012, al RRSE este editat în limba engleză şi include, în cele 256 de pagini ale sale, 16 studii, dar şi recenzii şi alte materiale. Studiile sunt semnate de specialişti consacraţi, dar şi de tineri cercetători în domeniul istoriei, relaţiilor internaţionale şi ştiinţelor politice de la prestigioase universităţi şi instituţii de cercetare din România, SUA, Franţa, Belgia, Italia şi India. Redactor – şef al revistei este conf.univ.dr. Daniel Flaut. 
     Recunoaşterea RRSE pe plan naţional şi internaţional pentru calitatea studiilor sale reprezintă încă o confirmare a faptului că la Universitatea ,,Ovidius” din Constanţa cercetarea ştiinţifică se face la cel mai înalt nivel.