Primul număr al Analelor Universității „Ovidius” din Constanța – Seria Științe Politice

O nouă apariție editorială la Facultatea de Istorie și Științe Politice

 

     Cea mai recentă apariție editorială sub egida Facultății de Istorie și Științe Politice este reprezentată de primul număr al Analelor Universității „Ovidius” din Constanța – Seria Științe Politice,  ce reuneşte un număr de 12 studii și două prezentări de carte, realizate atât de specialiști consacrați, cât și de tineri cercetători în domeniu.

     Revista are toate datele unei apariții editoriale de înaltă ținută științifică, girată nu doar de calitatea textelor care se regăsesc în cuprinsul său, ci și de componența consiliului său științific, din care fac parte specialiști cunoscuți în domeniu, din țară și din străinătate, dintre care ar putea fi amintiți Daniel Barbu (profesor universitar de știință politică la Universitatea din București), Anton Carpinschi (profesor universitar de știință politică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Luigi Mascili Migliorini(Universita „L¢Orientale” Napoli, Italia), sau Lutgard Lams (Hogeschool-Universiteit Bruxelles, Belgia). De asemenea, dincolo de calitatea colaboratorilor săi (specialiști sau tineri cercetători în domeniu, atât din țară, cât și din străinătate), revista se remarcă prin faptul că este editată exclusiv în limbi de circulație internațională, toate textele care o compun fiind redactate în limbile engleză, franceză, sau spaniolă. Studiile care se regăsesc între cele 185 de pagini ale revistei abordează, într-o manieră coerentă, fără prejudecăți și cu îndrăzneală intelectuală o serie de teme de maxim interes pentru domeniul științelor politice, cum ar fi evoluțiile politice ale unor sisteme de partide (atât a celui din România, dar și a celui din Chile), alegerile și comportamentele electorale (în România, cu accent asupra particularităților regionale din Dobrogea), politicile europene (politica de coeziune a Uniunii Europene), aspecte ale comunicării politice, etc.

     Cu specializarea de licență Științe Politiceacreditată încă din anul 2010, Facultatea de Istorie și Științe Politice dorește să promoveze, prin intermediul acestei reviste, cercetarea științifică de calitate în domeniul științelor politice și să susțină inițiativele cercetătorilor consacrați, dar și ale tinerilor cercetători de a-și face cunoscute rezultatele preocupărilor științifice în acest domeniu. Comitetul editorial își propune continuarea în aceeași manieră serioasă și responsabilă a demersului de editare a următoarelor numere ale acestei reviste, precum și de conferire a unei largi recunoașteri pe plan intern, dar și internațional, prin indexarea în baze de date  recunoscute în domeniul științelor politice.