CENTRUL DE STUDII EURASIATICE (CSEA)

 

               Centrul de Studii Eurasiatice (CSEA) a fost înfiinţat în anul 2005 şi a fost  recunoscut de CNCSIS (certificatul nr. 111/02.06.2005), pentru o perioada de 5 ani (2005-2010), ca un centru de cercetare tip B (naţional) în cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa.  Potrivit prevederilor noii legi a educaţiei naţionale (Legea 1/2011), art. 133 (2) şi art. 134, CSEA a devenit un centru de cercetare care funcţionează în cadrul Departamentului de Istorie şi Ştiinţe Politice al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice.  

                CSEA desfăşoară o activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul civilizaţiei, culturii, interferenţelor spirituale şi relaţiilor internaţionale între statele din Europa şi statele din Asia Centrală, Extremul Orient şi Orientul Mijlociu, în istorie şi în prezent.

                Centrul de Studii Eurasiatice elaborează studii şi lucrări ştiintifice în domeniile: socio-cultural, politico-diplomatic şi economic caracteristice spaţiului european şi multiplelor relaţii ale acestuia cu spaţiul asiatic; cooperează pe plan internaţional cu instituţii similare din alte ţări;  furnizează, prin specialiştii săi, expertiza necesară în domeniul propriu de activitate pentru realizarea unor cursuri de specializare în cadrul Universităţii “Ovidius” din  Constanţa; editează, din anul 2005,  “Revista Romȃnă de Studii Eurasiatice” în care sunt publicate rezultatele activităţii de cercetare a membrilor centrului precum şi contribuţiile semnificative ale unor cercetători din afara  CSEA, din ţară şi din străinătate.

                Dintre temele generale de  cercetare  din cadrul CSEA pot fi enumerate: procesul de instituţionalizare politică a spaţiului eurasiatic cu toate dimensiunile sale; cultele orientale, dimensiuni şi permanenţe în spaţiul pontic; impactul elenismului asupra spaţiului romȃnesc din antichitate pȃnă în epoca modernă; expansiunea Imperiului rus spre Marea Neagră; imaginea Chinei, Indiei, Japoniei  şi a lumii musulmane în cultura romȃnească; importanţa marelui Drum al Mătăsii în schimburile economice, politice, culturale şi spirituale în spaţiul eurasiatic, în trecut, prezent şi viitor; provocările Asiei Centrale, Caucazului, Extremului Orient şi ale Orientului Mijlociu şi Apropiat, în contextul globalizării.

                Director al Centrului de Studii Eurasiatice este conf. univ. dr. Daniel Flaut, iar din consiliul CSEA fac parte prof. univ. dr.  Iolanda Ţighiliu (secretar ştiinţific) şi lect. univ. dr. Adriana Cîteia (membru). Structura organizatorică a CSEA se afla în prezent în plin proces de completare.

                În anul 2005, la Xi’an, între Centrul de Studii Eurasiatice şi College of History and Heritage, Northwest University, Xi’an, China, s-a încheiat un acord de colaborare care prevede schimburi de cărţi şi informaţii, de profesori visiting şi de studenţi.

                CSEA a organizat importante manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale ce s-au bucurat  de aprecierea deosebită a participanţilor şi de o amplă reflectare în mass media locală şi naţională. Dintre acestea pot fi amintite:  Simpozionul naţional ,,Comunităţi etnice minoritare: evoluţii şi raporturi actuale” (11-13 mai 2006); Masa rotundă internaţională ,,Turcia şi Balcanii în secolul XX” (20 mai 2006); Conferinţa

,,Afirmarea paşnică a Chinei ca superputere mondială”, susţinută de Ambasador Romulus Ioan Budura, sinolog (7 mai 2007); Simpozionul internaţional ,,De la Cantemir la Brâncuşi. Valori româneşti în cultura europeană” (13-15 septembrie 2007); Conferinţa ,,Evoluţii actuale şi de perspectivă în Republica Socialistă Vietnam”, susţinută de Domnul Le Manh Hung, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste Vienam în România (29 octombrie 2007); Masa rotundă ,,Marea Neagră: diplomaţie, comerţ, navigaţie (31 octombrie 2007);

               Conferinţa ,,Japonia şi softpower”, susţinută de Excelenţa Sa Domnul Kanji Tsushima, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Japoniei în România (31 octombrie 2007); Conferinţa internaţională „60 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze şi restabilirea relaţiilor diplomatice româno-chineze” (18 septembrie 2009) ş.a.

 

               Sub egida CSEA au fost publicate 4 lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică:

 -2 cărţi de unic autor  (Anna Eva Budura, Triumful dragonului, Ed. Top Form, Bucureşti, 2007; Eadem, Diplomaţia chineză: premise istorice şi spirituale, Ed. Top Form, Bucureşti, 2008)

- 2 volume colective, în limba engleză (Dobrudja: A Cultural Cross Pool. A Multi-Ethnic Space, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2007; From kaftan to redingote. The Romanian world from exotism to modernism 17th-20th centuries, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011), elaborate în cadrul proiectului de grant CNCS Între Orient şi Occident. Spaţiul românesc punte interculturală de la tradiţie la modernitate (secolele XVII-XX) (director de proiect prof. univ. dr. Iolanda Ţighiliu).

               “Revista Romȃnă de Studii Eurasiatice” (redactor-şef Daniel Flaut) , publicaţie a CSEA, unică în Romȃnia prin profilul său,  ajunsă în cel de al 9 lea an al existenţei sale,  este  în prezent recunoscută CNCS, este indexată în 4 baze de date internaţionale recunoscute (ProQuest -SUA, Ebsco -SUA, CEEOL  -Germania şi  Index Copernicus -Polonia) şi se regăseşte în prestigioase biblioteci din întreaga lume.  Datorită calităţii ştiinţifice a studiilor sale, “Revista Romȃnă de Studii Eurasiatice”  se bucură de o apreciere deosebită în mediul academic, atȃt în ţară cȃt şi în străinătate.

               Mai multe detalii privitoare la activitatea centrului pot fi găsite pe site-ul CSEA, la adresa http://csea.wikispaces.com/Home