Contents:

ȘERBAN PAPACOSTEA, ISTORIC AL MĂRII NEGRE
Virgil CIOCÎLTAN – p. 5

BURSA DIN CONSTANŢA (SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA –ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA)
Cristian CONSTANTIN – p. 13

REFUGIAȚI POLITICI IUGOSLAVI ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ. MĂRTURII INEDITE DIN ARHIVA CNSAS (1948-1951)
Dan LAZĂR – p. 31

THE TURKISH AND TATAR MINORITIES IN DOBRUDJA BETWEEN RELIGION, CITIZENSHIP AND COMMUNIST IDEOLOGY
Ali BOZÇALIŞKAN – p. 43

ACTIVITATEA AMBASADORULUI SUA, ROGER KIRK, ÎN „EPOCA DE AUR” 1985 – 1989
Anamaria LEPCALIUC (POPESCU) – p. 55

EFECTELE PRIMĂVERII ARABE ÎN EUROPA: REFUGIAŢI, SOLIDARITATE ŞI ISLAMOFOBIE
Ana-Maria GAJDO – p. 69

SYRIAN “GUESTS” IN TURKEY: BETWEEN EXCLUSION AND ASSIMILATION
Iulia-Alexandra OPREA – p. 79

REVIEWS

Silvana Rachieru, Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat: relații otomano-române între anii 1878 și 1908, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași,2018,
Metin OMER – p. 87

Zoltán Rostas, Dragoș Sdobiș, Culturalizare în uniforma. Articole și documente privind serviciul social 1938-1939, București, Editura Paideia, 2017, 294 p.
Laura VASILACHE – p. 93

Analele Universităţii „Ovidius” Constanța – Seria Istorie Volumul 14-15, 2017-2018 4 Alan G. Jamieson, Credința prin sabie. Scurtă istorie a conflictului dintre creștini și musulmani, București, Editura Niculescu, 2016, 320 p.
Florin Claudia CHIRILĂ – p. 97

MISCELLANEA

UN Youth Romania – Constanța Branch. Six years of activity
Florina Claudia CHIRILĂ – p. 103