Arhivă

2015

 

Admitere 2015

Oferta educațională și criterii de admitere

pentru anul universitar 2015 - 2016

 

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

Domeniul de licență: Istorie

Programul de studii: Istorie

 

Domeniul de licență: Științe Politice

Programul de studii: Ştiinţe Politice

 

Domeniul de licență: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Programul de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 

IF - învățământ cu frecvență

 

Criteriul  de admitere la programele de licenţă:

-         media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

Criteriile de departajare la programele de licenţă:

-         Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;

-         Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

 

Domeniul de masterat: Istorie

Programul de studii: Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie

 

Domeniul de masterat: Istorie

Programul de studii: Antropologie şi Istorie Europeană

 

Criteriul de admitere la programele de masterat:

-         Media obţinută la examenul de licenţă, în procent de 100%.

Criterii  de departajare la programele de masterat:

-         Nota obţinută la proba I a examenului de licenţă;

-         Nota obţinută la proba a II-a a examenului de licenţă. 

 

ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE

STUDII DE LICENŢĂ

1.                     DOSAR PLIC

2.                     DIPLOMA DE BACALAUREAT (ORIGINAL) SAU      ADEVERINŢĂ

3.                     FOAIE MATRICOLA(ORIGINAL)

4.                     CERTIFICAT DE NAŞTERE(COPIE)

5.                     CARTE DE IDENTITATE(COPIE)

6.                     4 FOTOGRAFII

7.                     TAXA DE INSCRIERE

8.                     ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

9.                     ESEU MOTIVAȚIONAL

 

ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE

STUDII DE MASTER

1.                     DOSAR PLIC

2.                     DIPLOMA DE LICENŢĂ(ORIGINAL) SAU      ADEVERINŢĂ (ORIGINAL)

3.                     FOAIE MATRICOLĂ(ORIGINAL)

4.                     CERTIFICAT DE NAŞTERE(COPIE)

5.                     CARTE DE IDENTITATE(COPIE)

6.                     4 FOTOGRAFII

7.                     TAXA DE INSCRIERE

8.                     ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

9.                     ESEU MOTIVAȚIONAL

 

Admitere 2015

Oferta educațională și criterii de admitere

pentru anul universitar 2015 - 2016

 

Programe de studii universitare de licenţă

(3 ani, 180 de credite, forma de învățământ IF)

 

Domeniul de licență: Istorie

Programul de studii: Istorie

 

Domeniul de licență: Științe Politice

Programul de studii: Ştiinţe Politice

 

Domeniul de licență: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Programul de studii: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

 

IF - învățământ cu frecvență

 

Criteriul  de admitere la programele de licenţă:

-         Eseu motivational, notat cu admis/Respins

-         media la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

Criteriile de departajare la programele de licenţă:

-         Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;

-         Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

 

Programe de studii universitare de masterat

(2 ani, 120 de credite)

 

Domeniul de masterat: Istorie

Programul de studii: Relaţii Internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie

 

Domeniul de masterat: Istorie

Programul de studii: Antropologie şi Istorie Europeană

 

Criteriul de admitere la programele de masterat:

-         Eseu motivational, notat cu admis/Respins

-         Media obţinută la examenul de licenţă, în procent de 100%.

Criterii  de departajare la programele de masterat:

-         Nota obţinută la proba I a examenului de licenţă;

-         Nota obţinută la proba a II-a a examenului de licenţă. 

METODOLOGIE PROPRIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE LICENTA SI MASTERAT SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2015

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA EDUCATIONALA 2014

 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI ŞTIINŢE POLITICE

 

Repartizarea cifrelor de şcolarizare sesiunea septembrie 2014

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ISTORIE:

 1 loc pentru românii de pretutindeni (cu bursă)

2 locuri cu taxă

ŞTIINŢE POLITICE:

1  loc pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (fără bursă)

4  locuri pentru românii de pretutindeni (din care 3 locuri cu bursă)

28  locuri cu taxă

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE:

1 loc pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (cu bursă)

5 locuri pentru românii de pretutindeni (din care 3 locuri cu bursă)

19 locuri cu taxă

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN SEC.XIX-XXI. ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE:

15 locuri fără taxă

2 locuri pentru românii de pretutindeni (din care 1 loc cu bursă)

33  locuri cu taxă

ANTROPOLOGIE ŞI ISTORIE EUROPEANĂ:

15 locuri fără taxă

2 locuri pentru românii de pretutindeni(din care 1 loc cu bursă)

33 locuri cu taxă. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

REPARTIZAREA CIFRELOR DE ŞCOLARIZARE

ADMITERE AN UNIVERSITAR 2014-2015

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ISTORIE

 

·       20  LOCURI FĂRĂ TAXĂ

·       1   LOC PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI(CU BURSĂ)

·       5   LOCURI CU TAXĂ

 

ŞTIINŢE POLITICE

 

·      15 LOCURI FĂRĂ TAXĂ (DIN CARE 2 LOCURI RROMI)

·      1 LOC PENTRU TINERII DIN REPUBLICA MOLDOVA CARE AU        DIPLOMĂ DE BACALAUREAT OBŢINUTĂ ÎN ROMÂNIA(FĂRĂ BURSĂ)

·      4 LOCURI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI (DIN CARE 3 LOCURI CU BURSĂ)

·      29  LOCURI CU TAXĂ

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

 

·      15LOCURI FĂRĂ TAXĂ (DIN CARE 1 LOC RROM)

·      1LOC PENTRU TINERII DIN REPUBLICA MOLDOVA CARE AU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT OBŢINUTĂ ÎN ROMÂNIA ( CU BURSĂ)

·      5LOCURI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI (DIN CARE 3 LOCURI CU BURSĂ)

·      29 LOCURI CU TAXĂ

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN SEC.XIX-XXI.ISTORIE ŞI DIPLOMAŢIE

·      15 LOCURI FĂRĂ TAXĂ

·      2 LOCURI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI)DIN CARE 1 LOC CU BURSĂ)

·      33  LOCURI CU TAXĂ

ANTROPOLOGIE ŞI ISTORIE EUROPEANĂ

 

·      15 LOCURI FĂRĂ TAXĂ

·      2 LOCURI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI(DIN CARE 1 LOC CU BURSĂ)

·      33 LOCURI CU TAXĂ

 

-------------------------------------------------------

CRITERII DE ADMITERE

 

În cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice admiterea se desfăşoară prin concurs de dosare, astfel:

 

 

La nivel de licenţă:

se ia în considerare media obţinută la examenul de bacalaureat, în procent de 100%

 

 

La nivel de masterat:

Se ia în considerare media obţinută la exameunl de licenţă, în procent de 100%

-------------------------------------------------------

CALENDAR ADMITERE

 

Admitere 2014 – luna septembrie

Perioada de înscriere: 1.09.2014 – 14.09.2014, Luni – vineri.

Înscrierile au loc la secretariatul Facultății P.027, parter (Campusul Universitar, Aleea Universității nr.1).

 

Afişarea listelor cu cei admişi va fi comunicată în timp util candidaţilor, iar înmatricularea se va face în 48 de ore de la afişare. La înmatriculare se plăteşte şi 40% din taxa anuală de şcolarizare.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

14.07.2014.-25.07.2014

 

ORELE  -        9.00-16.00

SÂMBATĂ   - 9.00-12.00

DUMINICĂ  -  9.00-12.00

 

AFIŞAREA LISTELOR CU CEI ADMIŞI VA FI COMUNICATĂ ÎN TIMP UTIL CANDIDAŢILOR, IAR ÎNMATRICULAREA SE VA FACE ÎN 48 DE ORE DE LA AFIŞARE.

 

LA ÎNMATRICULARE SE PLĂTEŞTE ŞI 40% DIN TAXA ANUALĂ DE ŞCOLARIZARE

 

ÎNSCRIERILE AU LOC LA SALA  116

 

ETAJ 1

-------------------------------------------------------

ACTE NECESARE

 

ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE

STUDII DE LICENŢĂ

1.                     DOSAR PLIC

2.                     DIPLOMA DE BACALAUREAT (ORIGINAL) SAU      ADEVERINŢĂ

3.                     FOAIE MATRICOLA(ORIGINAL)

4.                     CERTIFICAT DE NAŞTERE(COPIE)

5.                     CARTE DE IDENTITATE(COPIE)

6.                     4 FOTOGRAFII

7.                     TAXA DE INSCRIERE

8.                     ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

 

ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE

STUDII DE MASTER

1.                     DOSAR PLIC

2.                     DIPLOMA DE LICENŢĂ(ORIGINAL) SAU      ADEVERINŢĂ (ORIGINAL)

3.                     FOAIE MATRICOLĂ(ORIGINAL)

4.                     CERTIFICAT DE NAŞTERE(COPIE)

5.                     CARTE DE IDENTITATE(COPIE)

6.                     4 FOTOGRAFII

7.                     TAXA DE INSCRIERE

8.                     ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

-------------------------------------------------------

TAXE

 

TAXE DE ŞCOLARIZARE

 

LICENŢĂ- 2600 RON

MASTER- 2700 RON

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI ŞTIINŢE POLITICE

 

TAXE ADMITERE 2014

 

 

INSCRIERE-100 RON

 

INMATRICULARE -50 RON