Conducere

Conducerea Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice este următoarea:

 

Conferentiar univ.dr. Emanuel PLOPEANU

Decan

 

Conferentiar univ.dr. Cristian MOȘNIANU

Prodecan

 

 

Lector univ. dr. Mihaela-Ştefania Ivănescu

Director departament Istorie și Științe Politice