Acte necesare

 

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE/ÎNMATRICULARE

 

Programe de licență

Programe de masterat

Act de identitate

Act de identitate

Certificat de naștere

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Diplomă de bacalaureat/adeverință

-------

-------

Diplomă de licență/adeverință

Eseu motivațional

-------

Adeverință medicală

Adeverință medicală

Fotografie format mic

Fotografie format mic

Dovada achitării taxei de înscriere

Dovada achitării taxei de înscriere