Conducere

Conducerea Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice este următoarea:

 

Conferentiar univ.dr. Emanuel PLOPEANU

Decan

 

Conferențiar universitar dr. Daniel Citirigă

Prodecan

 

 

Lector univ. dr. Mihaela-Ştefania Ivănescu

Director departament Istorie și Științe Politice

 

 

Program de Audiențe:

 

Decan:
conf.univ.dr. Emanuel Plopeanu, luni 12-14
Contact:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel.: 0723536274

 

Prodecan:
conf.univ.dr. Daniel Valentin Citirigă, vineri 12-14
Contact:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel.: 0737077521

 

Director de Departament,
lect.univ.dr. Mihaela-Ștefania Ivănescu, miercuri 14-16
Contact:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel.: 0723238228