ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

 Istoric

 

     În perioada 1990-1992, programul de studii de licenţă Istorie a funcţionat în cadrul Catedrei de Litere şi Istorie din Facultatea de Litere şi Istorie, devenită ulterior Facultatea de Litere, Istorie, Drept şi Teologie. Din anul universitar 1992-1993 a fost înfiinţată Catedra de Istorie şi Ştiinţe Socio- Umane. Din anul universitar 1995- 1996 s-a înfiinţat Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Administrative, cu specializarea Istorie acreditată începând cu acelaşi an.

     Peste numai şase ani, ca o certificare a dezvoltării facultăţii noastre, aceasta a devenit entitate de sine stătătoare, sub numele de Facultatea de Istorie. Au urmat noi programe de studiu acreditate (Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Studii de Securitate) care au întregit oferta educaţională în domeniul istoriei şi ştiinţelor socio-politice. Echilibrul dintre cele două mari domenii enunţate este demonstrat şi de adoptarea titulaturii actuale.