ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE

 Consiliul FISP

 

MEMBRII CONSILIULUI FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI ŞTIINŢE POLITICE

Comisiile Consiliului FISP:
 

- Învățământ și formare continuă: lect.dr. Mihaela-Ștefania Ivănescu, lect.dr. Gabriel-Stelian Manea, student Nicoleta-Camelia Grădinariu

- Relații internaționale și imagine instituțională: conf.dr. Daniel-Valentin Citirigă, asist.dr. Adrian-Alexandru Herța, student Lavinia-Georgiana Marcu

- Evaluarea activității didactice/cercetare și de ocupare a posturilor didactice/cercetare:  conf.dr. Emanuel Plopeanu, conf.dr. Daniel-Valentin Citirigă, student Ali Sezer

- Cercetare științifică și informatizare: prof.dr. Daniel Flaut, lect.dr. Marius-George Cojocaru, student Cristiana Bogăcianu

- Dezvoltare instituțională, asigurarea calității, relația cu mediul economic și cu comunitatea locală: prof.dr. Florin Anghel, conf.dr. Cristian Moșnianu, student Lavinia-Georgiana Marcu

- Relația cu studenții și absolvenții: conf.dr. Emanuel Plopeanu, lect.dr. Gabriel-Stelian Manea, student Ali Sezer

- Acordarea titlurilor științifice și onorifice: prof.dr. Florin Anghel, conf.dr. Adriana-Claudia Cîteia, student Cristiana Bogăcianu

 

Comisia de  Evaluare și Asigurare a Calității – CEAC – FISP:

 

Conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, Președinte CEAC-FISP

Prof. univ. dr. Florin Anghel, Reprezentant cadre didactice

Asist. univ. dr. Georgiana Țăranu, Reprezentant cadre didactice

Marina Diaconescu, Reprezentant studenți

Prof. Magdalena Baciu-Iacob, Reprezentant angajatori