Criterii de admitere

 

Admitere 2023

Criterii de admitere

pentru anul universitar 2023 - 2024

 

Programe de studii universitare de licenţă

 

Criteriul de admitere la programele de licenţă:

- Eseu motivațional (notat cu admis/respins)
- Media generală a examenului de Bacalaureat - 100%

 

Criteriile de departajare la programele de licenţă:

-         Nota obţinută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română;

-         Nota de la pachetul opţional obţinută la examenul de bacalaureat.

 

Programe de studii universitare de masterat

Criteriul de admitere la programele de masterat:

-         Media obţinută la examenul de licenţă, în procent de 50%.

-         Interviu pe baza unui proiect, în procent de 50%

Criterii  de departajare la programele de masterat:

-         Nota obţinută la proba I a examenului de licenţă;

-         Nota obţinută la proba a II-a a examenului de licenţă.